HRV
EKG

EKGAz EKG grafikon a szív kezdeti elektrokardiográfiás jelét tartalmazza, itt a program automatikusan elhelyezi a markereket az R-hullámok csúcsain. Azokat a helyeket az EKG-n, amelyeket a felvétel során a szív ikonok jeleznek, a felvétel után markerekkel – fekete függőleges vonalakkal – emeli ki. Közvetlenül az egyes markerek tetején az RR-intervallum száma és időtartama látható milliszekundumban (MS).

Kardiointervallogram

KardiointervallogramA kardiointervallogram az R-R intervallumok időtartamának egymást követő változásait bemutató grafikon, azaz a szívritmus változásának egymást követő folyamatát ábrázoló, milliszekundumokban (MS) mért grafikon – a szív tachogramja. Amikor a szívfrekvencia csökken (a szívfrekvencia lassulása), akkor a grafikon felfelé növekszik, és a szívfrekvencia növekedése a görbe csökkenéséhez vezet.

Szórásdiagram

SzórásdiagramA szórásdiagram egy korrelációs ritmogram, mely olyan – felhőt alkotó – pontokból áll, ahol minden egyes pont egy kardiointervallumnak felel meg. A “felhő” középpontjától és a koordináták origójától mért távolság megfelel a módusznak (az RR-intervallum időtartamának leggyakrabban előforduló értéke a felvételen). A pontoknak a felezővonaltól balra való eltérése azt mutatja, hogy a kardiológiai intervallum rövidebb, mint az előző, a felezővonaltól jobbra pedig hosszabb, mint az előző. Így a szomszédos RR-intervallumok időtartamát következetesen értékelve alkotjuk a “felhőt”.

Spektrum

SpektrumA Spectrum fül tükrözi a különböző szabályozási rendszerek hatását, modulálva a pulzusszám amplitúdó-frekvencia jellemzőit. Lehetővé teszi a szívritmus ingadozásának különböző frekvenciakomponenseinek értékelését. Három fő spektrális komponens létezik: HF, LF, VLF.

LF/HF/VLF

HFlégzési hullámok vagy gyors hullám (T=2,5-6,6 s, v=0,4-0,15 Hz) a légzési folyamatokat és a paraszimpatikus aktivitás más típusait mutatja a spektrogramon zöld színnel.

LFközepes hullámok (T=6,6-25 C, v=is 0,15-0,04 Hz) a szimpatikus aktivitáshoz (elsősorban a vérkeringést szabályozó központhoz) kapcsolódnak, és piros színnel van jelölve a spektrogramon.

VLFlassú hullámok (T=25-300 C, v=0,04-0,0033 Hz), különböző lassú humorális-metabolikus hatások a spektrogramon kék színnel jelölve. (A VLF tartomány jellemzően kevesebb, mint a teljes spektrumteljesítmény (TP) 1/3-a. Ha meghaladja a felét (VLF>LF + HF), az a központi idegrendszer szívre gyakorolt több mint felesleges hatását jelzi. Ez vagy erős stresszhatás, vagy hormonális zavarok miatt történik.)

LF/HF

Egészséges személy LF/HF aránya: ≈1,5-2. (Ha az arány több, mint 2, a személy erősen mobilizált. Ha ez a mobilizáció munka (vagy sportterhelés) idején következik be, akkor ez normális, ellenkező esetben a személy túlizgatott. AZ LF/HF<1 arány erős relaxációt jelent, ami fáradt embernél teljesen természetes, mert a teste pihenésre kapcsol. Viszont van egy ésszerű határa annak, hogy mennyire lehet egy ember ellazult.)

Spektrum értékek
 TP, ms²1073.7
 HF, ms²190.1
 LF, ms²310
 VLF, ms²573.6
   
 HF, %17.7
 LF, %28.9
 VLF, %53.4
 LFnu, %62
 HFnu, %38
   
 LF/HF1.6
   
 HF max, ms²38.2
 LF max, ms²32.9
 VLF max, ms²299.2

TP, ms² (Total Power) – a spektrum minden összetevőjének abszolút értéke. A fiziológiai rendszerek ativitását, az állóképességet, életerőt mutatja. (A szervezet stresszterhelés alatti alkalmazkodóképességét tükrözi.

Normál érték: 1500-3000. 

HF, ms² (High Frequency) – a spektrum teljesítmény abszolút értéke a 0,15 – 0,4 Hz frekvenciatartományban. Az energiapotenciál visszanyeréséért felelős szabályozórendszerek aktivitási szintjét mutatja. (A légzési folyamatokat és a paraszimpatikus aktivitás más típusait mutatja a spektrogramon zöld színnel.)

Normál érték: 300-700. 

LF, ms² (Low Frequency) – a spektrum teljesítmény abszolút értéke a 0,04-0,15 Hz frekvenciatartományban. Az energiapotenciál mozgósításáért és felhasználásáért felelős szabályozórendszerek aktivitási szintjét mutatja. (A szimpatikus aktivitáshoz – elsősorban a vérkeringést szabályozó központhoz – kapcsolódnak, a spektogramon piros szín jelöli.)

Normál érték: 500-1000. 

VLF, ms² (Very Low Frequency) – a spektrum teljesítmény abszolút értéke a 0,04 Hz alatti frekvenciatartományban. A hormonális szabályozó rendszerek aktivitási szintjét mutatja. (A humorális-metabolikus hatások a spektrogramon kék színnel jelölve.)

Normál érték: 700-1300.

HF, % – a spektrum teljesítmény relatív értéke a 0,15 – 0,4 Hz frekvenciatartományban. Az energiapotenciál visszanyeréséért felelős szabályozórendszerek részvételi arányát mutatja.

LF, % – a spektrum teljesítmény relatív értéke a 0,04-0,15 Hz frekvenciatartományban. Az energiapotenciál mozgósításáért és felhasználásáért felelős szabályozórendszerek részvételi arányát mutatja.

VLF, % – a spektrumteljesítmény relatív értéke a 0,04 Hz alatti frekvenciatartományban. A hormonális szabályozó rendszerek részvételi arányát mutatja.

LFnu, % – a spektrum teljesítmény standard értéke a 0,04-0,15 Hz frekvenciatartományban.

HFnu, % – a spektrum teljesítmény standard értéke a 0,15-0,4 Hz frekvenciatartományban.

LF/HF – az energiamegérzés és az energiafelhasználás egyensúlya. Normál érték: 1,5-2.

HF max, ms²  – a spektrum teljesítmény maximális értéke a 0,15 – 0,4 Hz frekvenciatartományban.

LF max, ms² – a spektrum teljesítmény maximális értéke a 0,04 – 0,15 Hz frekvenciatartományban.

VLF max, ms² – a spektrum teljesítmény maximális értéke a 0,04 Hz alatti frekvenciatartományban.